Анастасия Тонкова е родена през 1983 в град Велико Търново, България

През 2006 година завършва висше образование специалност Изящни изкуства - Стенопис и Педагогика на изобразителното изкуство във Факултет Изобразително изкуство на Великотърновския университет "Св.Св. Кирил и Методий".
В периода 2006-2008 с подкрепата на DAAD-Стипендия по изкуствата, успява да осъществи една дългогодишна мечта и да продължи своето образование в Академията по изящни изкуства Мюнхен. Посредством избраната специалност Арттерапия тя открива нови хоризонти и гледни точки както към креативните процеси, така и към изкуството като мироглед и начин на изразяване.

2007 на Международното Биенале на хумора и сатирата, гр. Габрово, получава отличието за млад творец на Lions Club, Баден Хеленентал, Австрия.
През 2008 и 2009 следват участия в Летни академии с Проф. Бернхард Холлеман, осъществени с подкрепата на стипендии от Lions Club, Баден Хеленентал, Австрия.

От началото на 2012 е член на Съюза на Българските художници /СБХ/ както и на Българската Асоцияция по Аттерапия /БААТ/.
От февруари 2012 е хонорован преподавател в катедра Декоративни изкуства на Факултет Изящни изкуства към Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий".


За месеците април, май и юни 2012 Анастасия Тонкова е стипендиант на Културен отдел община Мюнхен /Kulturreferat von der Landeshauptstadt München/, във Вила Валдберта, Фелдафинг, Германия както и гост на организацията GEDOK München по програмата Artist in Residence.


Предизвикателството пред Анастасия Тонкова, да свързва България и Баварската провинция през последните години, намира отражение както в професионален, така и в личен план. Живота между двете култури оставя неизбежно следи и в нейната креативни търсения.

 

cv