Анастасия Тонкова е родена на 16.12.1983 в гр. Велико Търново. През 2006г. завършва бакалавърска степен в специалност Изящни изкуства - Стенопис и Педагогика на изобразителното изкуство във Факултет по Изобразително изкуство на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий". В периода 2006-2008 г. с подкрепата на DAAD-Стипендия по изкуствата, продължава своето образование в Академията по изящни изкуства гр. Мюнхен, Германия, където получава магистърска степен в специалност Арттерапия.

От 2012г. е преподавател в катедра Стенопис на Факултет Изобразително изкуство към ВТУ "Св.св. Кирил и Методий".

 Творческите  търсения на авторката намират изявява в множество самостоятелни и съвместни артпроекти, изложби и симпозиуми в страната и в чужбина като: 2018 Международен пленер, гр. Враня, Сърбия; 2018 Международен арт симпозиум „SUGYT“ гр. Измир, Турция; 2012  Artists in Residence престой по покана  на Културен отдел, община Мюнхен и GEDOK Мюнхен; 2007-2008 Лятна академия при проф. Бернхад Холеманн Burg Feistritz, Feistritz am Wechsel,  Австрия и други.

Отличия: 2019 II Награда (раздел живопис) в Национална изложба гр. Сливен, Галерия „Димитър Добрович” 2019 Номинация за творчески постижения в изложбата „Артрозалиада- живописен пир на виното“, В.Търново; 2016 Номинация в Изложба „Пролетен салон” на СБХ Представителство Велико Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново; 2015 Номинация в XXI Национална традиционна изложба на художниците-педагози, Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново; 2014 Награда на Община В.Търново за творчески постижения в изложбата „Артрозалиада – живопсен пир на виното”; 2007  Награда за млад автор на Lions Club BadenHelenental /Австрия/ от  Международно Бианале за Хумор и Сатира, гр. Габрово, България и др.

 От 2012 г. е член на Съюза на българските художници /СБХ/, секция Живопис.  Дейността на СБХ Представителство гр. Велико Търново тя подкрепя като член на Управителния съвет от 2013г.

 

cv