РИСУНКИ

Форма и съдържание

В галерията. Скулптура - Венко Тонков
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
Форма и Съдържание 30x30cm
img_1263310571_712_lg
img_1263310589_32_lg
img_1263310769_662_lg