РИСУНКИ

WACHStum /Растеж/

Обект WACHStum I 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Детайл Обект WACHStum I 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Детайл Обект WACHStum I 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Детайл Обект WACHStum I 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Детайл Обект WACHStum I 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Обект WACHStum II 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Детайл Обект WACHStum II 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Детайл Обект WACHStum II 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Детайл Обект WACHStum II 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Обект WACHStum III 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш
Детайл Обект WACHStum III 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш
Детайл Обект WACHStum III 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш
Обект WACHStum III 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш
Детайл Обект WACHStum III 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш
Обект WACHStum VI 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Детайл Обект WACHStum VI 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Детайл Обект WACHStum VI 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Обект WACHStum VII 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Детайл Обект WACHStum VII 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Серия WACHStum 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Серия WACHStum 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Серия WACHStum 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Серия WACHStum 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък
Серия WACHStum 2012, 28х44 см, дървена рамка от кошер, акрил, туш, пчелен восък