СТЕНОПИС

Пътят на виното

Детайл/ Зрялост (2)
Зрялост (2)
Пролет (2)
Пътят на виното (2)
Пътят на виното (3)
Пътят на виното (4)
Реколта (2)